Zoznam produktov podľa výrobcu: Inex

lNEX, s.r.o. je slovenská firma pôsobiaca na trhu od roku 1990. Zaoberá sa výrobou interiérových a exteriérových omietok, ako aj farieb pre stavebníctvo. Všetky omietkové materiály, ktoré firma ponúka pod jednou značkou TOPINEX (Čestné uznanie na CONECO’96 za slovenský výrobok), sú tzv. mokré omietkové zmesi vyrobené na báze vody. Sú teda umývateľné a ekologicky neškodné. 

Viac